My Life's Journal

Attitude-mu, Harimaumu

2/27/2016 10:15:00 PM
Contemplation

Bianglala Kehidupan; Berjumpa Kembali dengan Kegagalan

2/03/2016 12:27:00 AM